Od kilkudziesięciu lat w naszej archidiecezji w czasie wakacji organizowane są letnie rekolekcje dla ministrantów. Także w tym roku kontynuujemy tą potrzebną i skuteczną formę formacji służby liturgicznej.    

PUNKTY REKOLEKCYJNE:
Ze względu na konieczność remontów dotychczasowych punktów rekolekcyjnych pojawiło się kilka nowych ośrodków. Wszystkie ośrodki rekolekcyjne:
Bielsko Lipnik – Ośrodek rekolekcyjny: Jubileuszowe Centrum Caritas diecezji bielsko– żywieckiej, ul. Polna 31, Bielsko Lipnik.
Katowice Bogucice – Dom Pielgrzyma przy parafii św. Szczepana, ul. Markiefki 89, Katowice Bogucice
Nędza – Diecezjalny Dom Rekolekcyjny diecezji gliwickiej, ul. Kościelna 6, Nędza
Kalna k. Żywca – Dom przy parafii św. Antoniego, ul. Kościelna 195, 43-376 Kalna
Szczyrk – Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski – Salezjanie, 
ul. Wrzosowa 25, 43-370 Szczyrk
Zakrzów – Ośrodek Wczasowo rekolekcyjny Caritas im. Jana Pawła II, ul. Zakrzów 76, 34-145 Zakrzów

TURNUSY:
I turnus: 26 VI – 6 VII
II turnus: 7 VII – 15 VII
III turnus: 16 VII – 24 VII
IV turnus: 25 VII – 2 VIII
V  turnus: 3 VIII – 11 VIII
VI  turnus: 12 VIII – 20 VIII
VII turnus: 21 VIII – 28 VIII

PRZEZNACZENIE:
Nie w każdym punkcie rekolekcyjnym będą odbywały się wszystkie turnusy. Poniżej przedstawiamy planowane miejsca i odbywające się w nich turnusy (ostateczna wersja ukaże się w dniu rozpoczęcia zapisów).
Bielsko Lipnik – Caritas, turnusy: I, II, III (uczestnicy z klasy 3, 4, 5 SP)
Katowice Bogucice – Dom Pielgrzyma, turnus: VI (uczestnicy z klasy 3, 4, 5 SP)
Kalna, turnusy: I, II, III, IV, V, VII (uczestnicy po 6, 7 i 8 klasie SP)
Szczyrk, Ośrodek Salezjanów turnusy: I, II (uczestnicy po 8 klasie + kandydaci na animatorów, animatorzy, lektorzy, starsi, ceremoniarze)
Zakrzów, Ośrodek Caritas turnus: VI (uczestnicy po 8 klasie + kandydaci na animatorów, animatorzy, lektorzy, starsi, ceremoniarze).

ZAPISY:
Zapisy będą odbywały się za pomocą strony internetowej www.dmak.info.pl. Początek zapisów planowany jest na niedzielę 01.03.2020, a koniec zapisów przewidywany jest na 21.05. Proszę zwrócić uwagę na krótki czas zapisów. Zgłoszenia przyjmuję pisemnie (na kartce) do 29.02. Ze względu na zgłaszanie turnusów do kuratorium, po terminie 21.05 nie będzie możliwości dopisania uczestników (jak w poprzednich latach).

KOSZTY:
Ze względu na konieczność remontów i modyfikacji w domach rekolekcyjnych, jak również dostosowania ośrodków do wymogów SANEPiD, kuratoryjnych i straży pożarnej ofiara za rekolekcje to 680-700 zł. od osoby (dokładny koszt zostanie podany później). Kasa ministrancka dopłaci ok. 60% kosztów uczestnictwa. Reszte pokrywają rodzice ministranta.


 

WAKACYJNE REKOLEKCJE MINISTRANCKIE 2020

14 lutego 2020

Ministranci WNMP Chorzów