Ministranci WNMP Chorzów

Po skończonych uroczystościach liturgicznych cała wspólnota ministrantów wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi udaje się na świąteczne spotkanie przy stole do Domu Katechetycznego. Nie inaczej było w tym roku. 

Pośród wielkiej radości wyróżniliśmy trzech najlepszych (najczęściej służących) ministrantów roku: Łukasza Wróblewskiego, Macieja Paszka oraz Piotra Wleciałowskiego. Była to także okazja, by wręczyć nagrody i pamiątki przyjętym w kościele podczas Mszy św. do grona kandydatów, ministrantów i lektorów.

Każdy z ministrantów otrzymał ponadto komiks ze św. Tarsycjuszem oraz pięknie obramowany obrazek św. Tarsycjusza. Następnie zobaczyliśmy przygotowaną przez animatorów prezentację zdjęć i filmów z całego roku życia naszej Wspólnoty. Całość zakończyliśmy drużynowym konkursem wiedzy o gwarze śląskiej oraz ogłoszeniami (zbliżały się przecież kolędy - bardzo intensywny i pracowity czas dla wszystkich ministrantów).

TARSYCJUSZ 2019 [24.11.2019] - IMPREZA

20 sierpnia 2020