Ministranci WNMP Chorzów

Stanisław urodził się 28 grudnia 1550 roku (w Święto Św. Młodzianków!) w Rostkowie na Mazowszu. Był synem Jana - kasztelana zakroczymskiego i Małgorzaty z Kryskich. Miał trzech braci (Paweł, Wojciech i Mikołaj) i dwie siostry (znane jest tylko imię jednej z nich - Anna). W 1564 roku, w wieku 14 lat, Stanisław, razem ze starszym bratem Pawłem, został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Chłopcy zamieszkali w internacie ojców jezuitów, tam także uczęszczali do szkoły. Uczniowie uczestniczyli w codziennej Mszy św., wspólnej modlitwie, comiesięcznej spowiedzi oraz Komunii świętej. Stanisławowi bardzo się podobał taki styl życia. Od najmłodszych lat lubił być blisko spraw Bożych. Na początku nauki miał z nią trudności, ale przez swoją pracowitość stał się jednym z lepszych uczniów.
 

W grudniu 1565 roku ciężko zachorował. Nagłe uzdrowienie przypisał Matce Bożej, gdyż złożył prośbę o jej wstawiennictwo. Przez co w widzeniu Matka Boska powiedziała mu by wstąpił do zakonu. Ponieważ nie był pełnoletni, nie mógł natychmiast zrealizować swojego marzenia, potrzebował on zgody rodziców, ale niestety jej nie uzyskał. Po długich i starannych przemyśleniach, w sierpniu 1567 roku, uciekł z Wiednia. Dotarł pieszo (650 km!) do Dyllingi w Bawarii i tam zgłosił się do zakonu jezuitów. Św. o. Piotr Kanizjusz wysłał go do Rzymu, a Stanisław odbył tę drogę pieszo (970 km!). Tam o. Franciszek Borgiasz (także późniejszy święty!) przyjął go 28 października 1567 roku do nowicjatu. Mając już 18 lat złożył śluby zakonne. Zmarł, uprzednio przepowiedziawszy swoją śmierć, 15 sierpnia 1568 roku, w Uroczystość Wniebowzięcia NMP.
 

Jego proces beatyfikacyjny zakończył się w 1606 roku (pap. Paweł V). Był to pierwszy błogosławiony Towarzystwa Jezusowego! Następnie w ostatnim dniu roku 1726 papież Benedykt XIV kanonizował nowego świętego (razem ze św. Alojzym Gonzagą, również...patronem ministrantów!). Relikwie św. Stanisława Kostki spoczywają w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie. Święto św. Stanisława Kostki jest obchodzone w dniu 18 września.
 

Jedna z modlitw do Św. Stanisława Kostki:

„Modlitwa o dobrą śmierć:

Wysłuchaj, Panie prośby nasze, które za przyczyną Świętego Stanisława zanosimy: użycz łaski szczęśliwego przejścia do wieczności i radosnego spotkania z Tobą. Wzmocnij w nas wiarę, że po zmartwychwstaniu żyć będziemy w chwale wśród świętych wybranych Twoich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.”

 

Tekst: An. TGogoc
 

Św. STANISŁAW KOSTKA - 1620 km uporu...

25 kwietnia 2020