Ministranci WNMP Chorzów

Jan Berchmans urodził się 13 marca 1599 roku w Diest, we Flandrii (dzisiejsza Holandia), jako najstarszy z pięciu synów. Jego rodzina była średnio zamożna, ojciec z zawodu był garbarzem (wyrób skór), handlarzem i szewcem, natomiast matka, Elżbieta, była córką burmistrza, Hadriana van den Hove. Jan był bardzo pobożny, a jego nauczyciel mówił: "Najczęściej można było go widzieć w kościele, a najrzadziej na ulicy". Na jego prośby, rodzice zgodzili się zapłacić za jego naukę. Jednak na skutek choroby matki, musiał on przerwać studia. Dopiero dzięki dofinansowaniu miejscowego proboszcza ks. Piotra van Emmericka, Jan mógł kontynuować wcześniej rozpoczętą naukę.

Powołanie do stanu duchownego odczuwał już od małego, jednak przez warunki materialne rodziny, a potem śmierć matki utrudniły mu pójście tą drogą. Dzięki opiece różnych kapłanów i własnej pracy zdobył potrzebne wykształcenie w kolegium jezuickim w Mechlin w 1615 r., a następnie wstąpił do nowicjatu jezuitów. W 1618 roku wysłano go na studia do Rzymu ze względu na jego duże zdolności. Tam, w  czasie studiów ciężko zachorował. Przez postępującą chorobę, a także zniszczony intensywną nauką i aktywnym życiem wewnętrznym organizm, Jan Berchmans bardzo osłabł. Na łożu śmierci trzymając różaniec w ręce, krzyż i reguły zakonne mówił: "Z tym chętnie umrę". Zmarł 13 sierpnia 1621 roku, mając 22 lata. Był wzorem w zachowaniu reguły zakonnej, a jego pragnieniem było odtworzyć wzór, jaki zostawił św. Alojzy Gonzaga, który zmarł wcześniej w opinii świętości. W Kościele wspomnienie świętego obchodzimy 13 sierpnia.

Modlitwa do św. Jana Berchmansa:
„Święty Janie Berchmansie, racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba. Wypraszaj mi światło i dar rady w wątpliwościach, siłę i męstwo w pokusach i przeciwnościach. Kieruj moimi krokami, ręce moje nakłaniaj ku dobrym uczynkom, a serce i wolę zapalaj do miłości Boga i bliźniego. Dopomóż mi, abym do końca wiernie służył Bogu, jak Ty służyłeś. Amen.”

Tekst: An. Tobiasz Gogoc 
 

 

Św. JAN BERCHMANS

24 kwietnia 2020