Ministranci WNMP Chorzów

Alojzy pochodził ze znakomitego rodu Gonzagów. Był on synem Ferdynanda, markiza Castiglione. Urodził się 9 marca 1568 roku w Castiglone w diecezji Brescia (Włochy). Od najmłodszych lat św. Alojzy poświęcił się sercem i duszą służbie Panu Bogu. Cechowała go prawdziwie anielska niewinność, a zarazem heroiczna skłonność do pokuty. Gdy miał 14 lat towarzyszył swemu ojcu w podróży do Hiszpanii, gdzie ten ostatni pojechał jako członek orszaku cesarzowej Marii Austriaczki, żony Maksymiliana II. Filip II uczynił Alojzego giermkiem swego starszego brata, księcia Jakuba. Wśród próżności dworu Alojzy zachował swą czystość. Świat nie odciągnął jego serca od Boga. Po powrocie do Włoch w roku 1584 Gonzaga chciał wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. Rodzina sprzeciwiała się temu, ale w końcu udało mu się to zrealizować. W 1585 roku rozpoczął on nowicjat w Rzymie, a było to za pontyfikatu pap. Piusa V. 20 listopada 1587 r. złożył on śluby zakonne i wkrótce potem przyjął niższe Święcenia. 

Od początku swego zakonnego życia Alojzy był wzorem doskonałości. Podczas epidemii w Rzymie w 1591 roku wyróżnił się miłosierdziem wobec chorych w szpitalach. Praca ta jednak doprowadziła go do choroby, która spowodowała śmierć Alojzego. Jego ostatnie dni były wiernym odzwierciedleniem jego krótkiego życia. Przeszedł do wieczności 21 czerwca 1591 roku w wieku 24 lat. 

Sława jego świętości była tak duża, że już w 1605 roku papież Paweł V ogłosił go błogosławionym. Natomiast kanonizował go, razem ze św. Stanisławem Kostką, papież Benedykt XIII w 1726 roku. Relikwie św. Alojzego Gonzagi przechowywane są w kościele św. Ignacego Loyoli na Polu Marsowym w Rzymie.

Modlitwa do Św. Alojzego Gonzagi:

„Niebieskich darów najwyższy szafarzu, Boże nasz, któryś w anielskim młodzieniaszku świętym Alojzym przedziwną niewinność życia z podobną pokutą połączył, spraw łaskawie, prosimy, abyśmy takiej niewinności nie umiejąc dochować, pokutę jego naśladować potrafili.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.”

Tekst: An. Tobiasz Gogoc
 

ŚW. ALOJZY GONZAGA

24 kwietnia 2020