Zapraszamy do zapoznania się z quizem, przeznaczonym dla (kandydatów na) lektorów. Może on być pomocą w parafialnym lub dekanalnym kursie lektorskim, jak i okazją do sprawdzenia się dla lektorów pełniących już tę funkcję. Quiz został podzielony według klasycznego podziału formacji lektorów na część: duchową, liturgiczną, fonetyczną oraz biblijną. Powodzenia!

FORMACJA DUCHOWA

1. Jakim powinien być lektor?
2. Jak lektor powinien dbać o swoją formację duchową?
3. Na jakich postaciach biblijnych może wzorować się lektor? (Abraham, Samuel, Ezdrasz, Maryja, św. Paweł)

FORMACJA BIBLIJNA

4. Z jakich części składa się Pismo Święte?
5. Co oznacza słowo Testament?
6. Z ilu ksiąg składa się Stary Testament?
7. Z ilu ksiąg składa się Nowy Testament?
8. Wymień autorów Ewangelii.
9. Co to jest natchnienie biblijne?
10. Co to znaczy, że księgi biblijne są kanoniczne?
11. Wymień etapy powstawania Ewangelii?
12. Ilu autorów ma Pismo Święte?
13. Co to są sigla?
14. Na co dzielimy tekst Pisma Świętego?
15. Jak – ze względu na tematykę - dzielimy księgi Pisma Świętego?
16. Jak nazywa się pierwsza księga Pisma Świętego?
17. Jak nazywa się pierwsza księga Nowego Testamentu?
18. Jak nazywa się ostatnia księga Pisma Świętego?
19. Wymień przynajmniej 5-ciu proroków Starego Testamentu?
20. Kto jest autorem dziejów Apostolskich?
21. Autorstwo jakich ksiąg NT przypisuje się św. Janowi?
22. Autorstwo jakich ksiąg NT przypisuje się św. Łukaszowi?

 

FORMACJA FONETYCZNAA
23. Co to jest akcent zdaniowy?
24. Co to jest fonetyka?
25. Co to jest akcent gramatyczny?
26. Co to jest akcent wyrazowy?
27. Co to jest monotonia?
28. W jaki sposób możemy akcentować głoski / wyrazy?
29. Co to jest patos?
30. Jakie powinno być właściwe tempo czytania?
31. Wymień znaki interpunkcyjne.
32. Jakie przerwy należy robić w czytaniu przy kropce?
33. Jakie przerwy należy robić w czytaniu przy przecinku?
34. Jakie przerwy należy robić w czytaniu przy akapicie?
35. Jakie przerwy należy robić w czytaniu przy dwukropku?
36. Na jaką sylabę w wyrazie przypada zasadniczo akcent w języku polskim?
37. Na jaką sylabę akcentujemy w języku polskim wyrazy zakończone na –iście, -liscie,?
38. Na jaką sylabę akcentujemy w języku polskim czasowniki zakończone na: -śmy, -ście?
39. Na jaką sylabę akcentujemy w języku polskim wyrazy zakończone cząstką -kroć, -set?
40. Na jaką sylabę akcentujemy w języku polskim wyrazy obcego pochodzenia, zakończone na: -ika, -yka?
41. W jaki sposób lektor przygotowuje czytanie biblijne?
42. Co to jest intonacja?
43. Podaj kilka zasad korzystania ze sprzętu nagłaśniającego.

 

FORMACJA LITURGICZNA
44. Jaki strój liturgiczny przysługuje lektorowi?
45. Co to znaczy, że lektor pełni właściwą funkcję liturgiczną?
46. Jaka jest różnica między posługą, a funkcją lektora?
47. Z jakiego miejsca wykonuje się w liturgii czytania biblijne?
48. Jaką księgę niesie się w procesji wejścia podczas uroczystej asysty?
49. Z jakiej księgi wykonuje się czytania biblijne podczas Mszy św.?
50. W którym miejscu procesji idzie lektor niosący księgę ewangeliarza?
51. Na ile tomów podzielona jest księga lekcjonarza?
52. Który z tomów lekcjonarza zawiera czytania we Mszach o świętych?
53. Dokończ zdanie:
Jeśli jest kilku lektorów i istnieje potrzeba kilku czytań, wówczas należy…
54. Co poza czytaniami biblijnymi, lektor może wykonywać podczas liturgii?
55. Podaj porządek Liturgii Słowa w dni powszednie.
56. Podaj porządek Liturgii Słowa w Święta.
57. Podaj porządek Liturgii Słowa w Uroczystości.
58. Jakie są cykle czytań niedzielnych?
59. Jakie są cykle czytań w dni powszednie?
60. Jakie teksty zawiera lekcjonarz?

 

autor: Ks. Piotr Lewandowski

QUIZ LEKTORSKI

15 września 2019

Ministranci WNMP Chorzów