Plan służby to podstawa organizacji posługi służby liturgicznej w każdej parafii. Każdy z ministrantów, poza służbą niedzielną, służy dodatkowo dwa razy
w tygodniu, najlepiej raz rano, a raz wieczorem (w innym dniu). Jeśli ministrant nie może, z ważnych przyczyn, być w danym dniu na swojej służbie, stara się zamienić z innym ministrantem.

Ministrant stara się rzetelnie wywiązywać z podjętych dobrowolnie obowiązków. Wierne pełnienie służby jest oznaką powołania ministranckiego oraz odpowiedzialności i szacunku wobec wspólnoty ministrantów i całej parafii.

Poniżej znajdują się odnośniki do aktualizowanych co pewnien czas planów służby:

PLAN NIEDZIELNY

PLAN TYGODNIOWY

PLAN SŁUŻBY MINISTRANCKIEJ

20 sierpnia 2019
wyjazd Lipnik

Ministranci WNMP Chorzów