Ministranci WNMP Chorzów

Co roku Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej (DMAK) organizuje wakacyjne rekolekcje dla ministrantów. Jest to forma międzyparafialnej formacji służby liturgicznej. Gromadzi bowiem na jednym turnusie, kilkudziesięciu ministrantów z różnych dekanatów i parafii naszej archidiecezji. 

W 2019 roku z naszej Wspólnoty Ministranckiej w wakacyjnych rekolekcjach wzięło udział 7 ministrantów. Jeden w ośrodku w Kalnej k. Żywca, pięciu w Brennej (Ośrodek Klerycki "Tabor") oraz jeden jako animator współprowadzący (an. Jakub Paszek). Rekolekcje to okazja do wspólnego spędzania czasu, integracji, wymiany doświadczeń, dzielenia się swoją wiarą podczas spotkań w grupach. To czas wspólnej modlitwy (codzienna Eucharystia, modlitwy wieczorne w różnych formach, Liturgia Godzin). To także okazja do kształtowania swoich umiejętności ministranckich, animatorskich i lektorskich. 

Poniżej zdjęcia z II turnusu rekolekcji w Brennej (Ośr. Klerycki "Tabor"), prowadzonych przez naszego Opiekuna, Ks. Piotra Lewandowskiego, wraz z kadrą animatorów (2-11.07.2019).

MINISTRANCKIE REKOLEKCJE WAKACYJNE 2019

08 kwietnia 2020