Kto może zostać ministrantem?

Każdy chętny chłopak, młodzieniec i kawaler. Zaleca się, aby kandydat na ministranta przyjął Pierwszą (lub Wczesną) Komunię Świętą, jednak "karierę" ministranta można rozpocząć już rok wcześniej...

Jak zostać ministrantem?

Są dwa sposoby:

 • Przyjdź na zbiórkę ministrancką w sobotę o godzinie 9:00 do domu katechetycznego przy parafii Wniebowzięcia NMP.
 • Zgłoś się do zakrystii po Mszy św. (szkolnej lub niedzielnej) do Ks. Opiekuna
  Otrzymasz indeks kandydata przeznaczony dla aspirantów w czasie trwania okresu rocznej próby. Otrzymasz również dane kontaktowe księdza opiekuna oraz inne istotne informacje.
   

Jakie są nasze obowiązki?

 • służymy naszemu Panu podczas Mszy św.,, nabożeństw i innych celebracji liturgicznych,
 • w soboty gromadzimy się na zbiórkach ministranckich,
 • w okresie Adwentu i Bożego Narodzenia posługujemy na odwiedzinach duszpasterskich (kolędzie),
 • uczestniczymy w wakacyjnych rekolekcjach ministranckich,
 • bierzemy udział w dekanalnych dniach skupienia i powakacyjnej pielgrzymce ministrantów,
 • aktywnie działamy w życiu parafii i pomagamy w organizacji wydarzeń parafialnych,


Co robimy podczas zbiórek ministranckich?

Każdą zbiórkę zaczynamy od wspólnej modlitwy. Następnie omawiamy sprawy bieżące oraz te dotyczące przyszłego tygodnia. Dzielimy się na grupy wiekowe i uczestniczymy w spotkaniach formacyjnych, na których poznajemy liturgię, postaci świętych, omawiamy zagadnienia z katechizmu i nauki Kościoła. Okresowo zbieramy się w kościele na adorację i ćwiczenia praktyczne w służbie. W cieplejsze dni udajemy się na ogrody parafialne lub boisko.


Tekst: M. Paszek

 

DOŁĄCZ DO NAS!

28 sierpnia 2019
wyjazd Lipnik

Ministranci WNMP Chorzów